Kompleksowa obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

1
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
2
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
3
Możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta.
4
Prowadzenie ksiąg handlowych.
5
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.
6
Reprezentowanie firm w czasie kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS i PIP.
7
Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
8
Sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
9
Sporządzenie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych.
10
Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klienta, osób z nim współpracujących, pracowników i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS.
11
Przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności.
12
Sporządzenie rocznych zeznań podatkowych.
13
Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
© 2021 Brcontar - Wszelkie prawa zastrzeżone.